Karty techniczne farb proszkowych FreiLacke.

PB PE PF PI PK PL PP PR PS PT PU PY
PB1000A PE1000A PF1003A PI1001C PK1002A PL1003A PP1001C PR1004B PS1002C PT1004A PU2005B PY1005B
PB1001A PE1001B PF1004A PI1002A PK1003A PL1004A PP1001K PR7604K PS1005B PT1033A PU3003B PY1505B
PB1002A PE1003B PF5002C PI1004A PK1003K PL1005A PP1002A PR4104B PS2005B PT1005A PU4003M
PB1002K PE1031B PF5003L PI1005A PK1033A PL1011A PP1003A   PS2505B PT1003H PU4103B  
PB1002L PE1204A PF5101C PI1011A PK1052A PL1033A PP1003H   PS7011K PT1005B    
PB1003A PE2003K   PI1033A PK1103A PL1011B PP1003K     PT1505B    
PB1003I PE1000N   PI3003A PK2203A PL1022A PP1003L     PT2005A    
PB1003K PE1003A   PI5001L PK2354A PL1033L PP1004A     PT3005A    
PB1004A PE1003N   PI1002C PK2354K PL1033N PP1005A     PT3504A    
PB1005A PE1022B   PI1003N PK2501D PL1103A PP1011A     PT5005M    
PB1011A PE1104A   PI1101C PK2501V PL1104A PP1012A     PT5103K    
PB1011I PE1200A   PI2532A PK5001D PL1104V PP1032A          
PB1011K PE2003B   PI3002A PK5002D PL1105A PP1033A          
PB1012A PE2003M   PI3003M   PL1333A PP1033M          
PB1031A PE3003K   PI3004A   PL1533A PP1102C          
PB1033A     PI3012A   PL2003A PP2004A          
PB1602A     PI3012M   PL5033A PP2005A          
PB1605A     PI3103K     PP5003M          
PB2001A     PI4601C     PP5004A          
PB2031A     PI4601V     PP1002A          
PB4002A     PI4701D     PP1011M          
PB5003A     PI4801C     PP1022A          
PB1001N     PI5003L     PP1022C          
PB1002H     PI5004L     PP1101C          
PB1002M     PI5011A     PP1103K          
PB1002N     PI5033B     PP1111H          
PB1002V     PI9003B     PP1204A          
PB1003H           PP1233A          
PB1003M           PP1305H          
PB1004H           PP1333A          
PB1004L           PP2003L          
PB1004M           PP2004M          
PB1011B           PP3701C          
PB1011H           PP4004A          
PB1011L           PP5001C          
PB1011M           PP5001L          
PB1011N           PP5002C          
PB1012N           PP5002M          
PB1021A           PP5033A          
PB1022A           PP5204A          
PB1022K           PP5205A          
PB1022V           PP5604A          
PB1031L           PP6001D          
PB1031M           PP6003H          
PB1031N           PP6003K          
PB1031V           PP7001K          
PB1032A           PP7003L          
PB1102A                      
PB1103A                      
PB1104A                      
PB1104G                      
PB1105A                      
PB1111L                      
PB1112A                      
PB1131A                      
PB1131V                      
PB1132A                      
PB1132V                      
PB1202A                      
PB1204A                      
PB1205A                      
PB1212A                      
PB1231A                      
PB1232A                      
PB1233A                      
PB1252A                      
PB1304A                      
PB1305A                      
PB1353K                      
PB1402A                      
PB1532A                      
PB1604A                      
PB1632A                      
PB1704A                      
PB1705A                      
PB2002A                      
PB2003H                      
PB2003M                      
PB2005A                      
PB2005K                      
PB2011A                      
PB2022A                      
PB2033A                      
PB2131A                      
PB2311A                      
PB2333A                      
PB2503A                      
PB2503H                      
PB2503K                      
PB2503L                      
PB2503M                      
PB2504A                      
PB2504M                      
PB2603A                      
PB2605A                      
PB2703A                      
PB3001A                      
PB3003N                      
PB3011A                      
PB3022A                      
PB3033A                      
PB3233A                      
PB3501A                      
PB3504A                      
PB3603H                      
PB3704A                      
PB3705A                      
PB3803A                      
PB4001K                      
PB4032A                      
PB4101K                      
PB4301A                      
PB4301K                      
PB4502C                      
PB5001L                      
PB5031A                      
PB5101A                      
PB5202A                      
PB5304A                      
PB5305A                      
PB5404A                      
PB5501A                      
PB5531A                      
PB5704A                      
PB5711A                      
PB5712A                      
PB5732A                      
PB5832A                      
PB5904A                      
PB6005A                      
PB6104A                      
PB6105A                      
PB6205B                      
PB6305A                      
PB6305B                      
PB6405A                      
PB6405B                      
PB6504A                      
PB6505A                      
PB6703A                      
PB6704V                      
PB6705A                      
PB6803B                      
PB6902A                      
PB8003A                      
PB8003K                      
PB8005A                      
PB8033A                      
PB8103K                      
PB8203A                      
PB8233A                      
PB9702A                      
PB9802A