Zinga – Cynkowanie na zimno

ZINGA – alternatywa dla procesu cynkowania ogniowego

Cynkowanie ogniowe i natryskowe powłoki cynkowe to powszechnie znane i cenione  metody ochrony stali przed korozją. Ochrona katodowa oferowana przez cynk  jest podstawą działania systemu cynkowania ogniowego. Jest to najlepiej opracowana metoda w celu osiągnięcia długoterminowej ochrony stali przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

ZINGA łączy w sobie cechy charakterystyczne dla galwanicznych powłok cynkowych z ochroną farby polegającą na tworzeniu bariery. Oferuje doskonałą ochronę protektorową oraz barierową, dzięki zawartości cynku z jednej strony i tworzącej się barierze, zapewnianej zarówno przez tlenki cynku, jak i specjalne spoiwo, z drugiej strony. Korzyści odniesionych z zastosowania ZINGA nie można zatem porównać bezpośrednio ani z cynkowaniem ogniowym, ani z malowaniem tzw. farbą wysokocynkową.

Zwykle farba tworzy barierę dla czynników środowiskowych. Ale kiedy bariera ta zostaje pokonana, proces korozji  podłoża powoduje powstawanie pęcherzy i łuszczenie się powłoki. Większość tzw. farb bogatych w cynk nie rozwiązuje tego problemu, głównie dlatego, że nie zawierają one wystarczającej ilości cynku dla zapewnienia odpowiedniej ochrony na całej powierzchni powłoki.

Kiedy po aplikacji powłoki ZINGA utlenia się, na jej powierzchni powstaje warstwa tlenków cynku, zapewniająca ochronę polegającą na utworzeniu bariery dla szkodliwego oddziaływania środowiska korozyjnego. Oprócz tego dodatkowa ochrona barierowa zapewniana jest przez spoiwo, które uniemożliwia rozpad cynku.

ZINGA może stanowić samodzielną powłokę antykorozyjną, pełniącą funkcję ochrony katodowej metalu, przy zapewnieniu czystości powierzchni przed aplikacją do stopnia Sa 2.5. Może też być podkładem dla kompatybilnej farby (zastosowanej jako warstwa nawierzchniowa) w celu zapewnienia optymalnego zabezpieczenia antykorozyjnego, w zależności od wymogów środowiska.

ZINGA spełnia najlepiej swoje zadanie, gdy stosuje się ją jako samodzielny system ochronny, ponieważ tylko w takim przypadku możliwa będzie jej odbudowa lub naprawa po wielu latach ochrony, bez konieczności ponownego wykonania specjalistycznego przygotowania powierzchni.

ZINGA jest również idealna do regeneracji powłok lub uzupełnienia powstałych w nich, miejscowych uszkodzeń.

Ważną zaletą ZINGA jest to, że za pomocą tego systemu można odnowić warstwę ochronną zniszczonych konstrukcji cynkowanych ogniowo lub naprawić warstwę ochronną konstrukcji nowych, ale uszkodzonych mechanicznie. Przygotowanie powierzchni polega wówczas jedynie na oczyszczeniu ich z soli cynku oraz innych zanieczyszczeń powierzchni.

ZINGA może być nakładana za pomocą pędzla, wałka, natrysku powietrznego, hydrodynamicznego, natrysku elektrostatycznego, aerozolu lub metodą zanurzeniową (zimny proces). Musi być wymieszana przed i podczas jej stosowania.

Na podstawie przeprowadzonych badań, w odniesieniu do wytycznych znowelizowanej normy PN EN 12944:2018, samodzielna warstwa z preparatu ZINGA o grubości od 80 µm do 120 µm stanowi zabezpieczenie w kategorii korozyjności C5 a nawet CX w okresie długim.

Zastosowanie systemu ZINGA zarówno samodzielnie, jak i w systemie dupleks, również z farbami proszkowymi, może zabezpieczyć konstrukcję stalową na kilkadziesiąt lat nawet w bardzo agresywnym środowisku korozyjnym.

Kamil Koj

Specjalista ds. Aplikacji.

2 Points